Close

O penjanju

Športsko penjanje individualni je šport koji čovjeka usmjerava na natjecanje sa samim sobom i neprekidno pomicanje vlastitih granica kako fizičkih tako i psihičkih. Ovaj šport je šport preciznosti i snage u kojem se aktivira cijelo tijelo, no za uspjeh je posebno važan niz psihičkih aspekata kao što su: koncentracija, mentalni fokus, strpljenje,  tolerancija na neuspjeh i samodisciplina.

Istraživanja pokazuju da športsko penjanje pridonosi pravilnom rastu djece i mladih, pokazao se kao dobra terapija kod bolova u leđima, a postoje i nalazi koji pokazuju i svoj psihoterapijski učinak kod nekih psihičkih poremećaja (Heitkomp, H.C., Warner C., Harstman T., 2005). Iz dosad navedenog može se zaključiti da športsko penjanje pridonosi čovjekovom zdravlju, održavanju fizičke kondicije te potiče razvijanje čitavog niza kvaliteta važnih u različitim aspektima života.

Discipline

– težinsko: penje se na uže dugačak smjer (od 12 metara do 20 metara); cilj je popeti cijeli smjer bez sjedanja u pojas

– boulder: penje se sa strunjačama ispod stjene, smjerovi  su do 4,5 m visine; cilj je popeti izazov do najvišeg hvatišta

– brzinsko: cilj je što brže popeti zadani smjer

nit vodilja

I mi smo penjači, želimo da sport napreduje, da stijene budu sve pristupačnije, sve bolje, da se svatko može rekreirat na ovaj način, a oni koji si to zacrtaju da dosegnu najbolje rezultate. 

Upravo zato nam je u interesu da Vam isporučimo vrhunski proizvod!