Close

Najam montažne stijene

Montažna stijena za penjanje

Montažna umjetna stijena idealna je za razna događanja i evente kao zabavni sportski sadržaj. Na stijeni se mogu postaviti razna hvatišta ovisno o željenoj težini uspona. Penjiva je sa sve 4 strane po potrebi, a naš savjet je minimalno 2 instruktora i 4 izazova za penjanje. 


Specifikacije:

  • samostojeća čelična konstrukcija obložena panelima sa teksturom

  • penjivo sa 4 strane, max 8 penjivih linija

  • tlocrta  2,5 x 2,5 m

  • visina 5,0 m