Close

Boulder u dvorani

Ova stijena je 4,0 m visine sa standardnom strunjačom ispod. Zona padanja i doskoka je u cijelosti prekrivena strunjačom. Nalazi se u zatvorenom prostoru i osnovna namjena joj je za redovite treninge i penjačke pripreme. Ovakva boulder stijena je idealna za djecu tako da nalazi primjenu u školama, vrtićima i klubovima.