Close

Veliki boulder

Ova stijena je 4,5 m visine sa standardnom strunjačom ispod. Penjiva površina je 250m2. Zona padanja i doskoka je u cijelosti prekrivena strunjačom. Nalazi se u zatvorenom prostoru i osnovna namjena joj je za redovite treninge, penjačke pripreme i rekreaciju. Ovakva boulder stijena je idealna za mladež i odraslu populaciju kako za krekreativno penjanje tako i za ozbiljnije treninge.